Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Horrory, thrillery, groza – intencje do przemodlenia

Opisała Małgorzata Krata

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.
1. Naszego a przez nas cudzego m.in. śmiania się/nie, bawienia/nie, traktowania niczym komedię, dobrą rozrywkę z każdego rodzaju, znaczenia, wielkości, poziomu m.in. filmów, literatury, utworów, scen, wydarzeń m.in. grozy, horrorów, dreszczowców, kryminałów, thrillerów, koszmarów, opętań, romansów grozy, powieści gotyckich, opowieści z piekła rodem i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
2. Naszego a przez nas cudzego m.in. fascynowania się, zachwycania, chwalenia, hołdowania, gloryfikowania, ekscytowania się z wszelkich przyczyn m.in. złem, horrorami, wampirami, dreszczowcami, kryminałami, socjopatią, sadyzmem, thrillerami, koszmarami, masakrami, strachem, cierpieniem a w tym tematycznymi m.in. mitami, filmami, literaturą, muzyką, wszelką twórczością tego gatunku i odpowiednio takimi wydarzeniami i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
3. Naszego a przez nas cudzego m.in. interesowania się złem, pogłębiania wiedzy, formowania wniosków na temat zła, odkrywania natury zła, jego mechanizmów, poziomów, elementów, części składowych oraz przyczyn i skutków zła, a także badania zła poznając jej literacko, medialnie, ale też osobiście i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
4. Naszego a przez nas cudzego m.in. życia, istnienia, przejawiania się, bycia świadkami, ofiarami naszego i cudzego m.in. zła, horrorów, dreszczowców, kryminałów, koszmarów, romansów grozy, twórczości gotyckiej, thrillerów, sadyzmu, socjopatii, tyranii, dewiacji, zboczeń, psychopatii, wampiryzmu, opętań, opowieści z piekła rodem i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
5. Naszego a przez nas cudzego m.in. inicjowania, wymyślania, tworzenia, projektowania, wspierania, pisania, nagrywania, odgrywania ról i nie tylko wszelkiego rodzaju, znaczenia, jakości m.in. przejawień zła, horrorów, dreszczowców, kryminałów, koszmarów, romansów grozy, twórczości gotyckiej, thrillerów, opowieści z piekła rodem i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
6. Naszego a przez nas cudzego m.in. zgłębiania wiedzy, wyciągania wniosków, czerpania potrzebnej/nie wiedzy i zbierania doświadczeń, uczenia się i potrzeby, chęci uczestniczenia w zakresie naszych i cudzych m.in. horrorów, dreszczowców, kryminałów, koszmarów, romansów grozy, twórczości gotyckiej, thrillerów, sadyzmu, socjopatii, tyranii, dewiacji, wampiryzmu, opętań, zła i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
7. Naszego a przez nas cudzego m.in. uczestniczenia, bycia postacią pierwszoplanową, drugoplanową, reżyserem, twórcą scenariusza, fabuły, realizatorami, aktorami, obsługą i nie tylko w temacie i zakresie naszych i cudzych m.in. wampiryzmu, opętań, horrorów, dreszczowców, kryminałów, koszmarów, romansów grozy, twórczości gotyckiej, thrillerów i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
8. Naszego a przez nas cudzego m.in. odpoczywania, relaksowania się, miłego/nie spędzania czasu z naszymi i cudzymi m.in horrorami, dreszczowcami, kryminałami, socjopatią,, opętaniami, wampiryzmem, sadyzmem, thrillerami, koszmarami, masakrami, strachem, cierpieniem a w tym filmami, literaturą, muzyką, wszelką twórczością tego gatunku i odpowiednio takimi wydarzeniami i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
9. Naszego a przez nas cudzego m.in. nagradzania, awansowania, dawania i udzielania m.in. wyróżnień, odznaczeń, medali, pucharów, dyplomów, honorów, majątków, zaszczytów, premii, orderów, beneficjów, awansów min wojskowych i nie tylko wszelkim m.in. tyranom, sadystom, despotom, socjopatom, dewiantom, psychopatom, mordercom, kryminalistom, twórcom i promotorom, uczestnikom i twórcom m.in. przejawów zła, horrorów, dreszczowców, kryminałów, koszmarów, romansów grozy, twórczości gotyckiej, thrillerów, sadyzmu, socjopatii, tyranii, dewiacji, zboczeń, psychopatii i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
10. Naszego a przez nas cudzego m.in. pobierania, przyjmowania, otrzymywania, oczekiwania m.in. od wszelkich ludzi, Dusz, istot, bóstw, od samego Boga wszelkich m.in. wyróżnień, odznaczeń, medali, pucharów, dyplomów, honorów, majątków, zaszczytów, premii, orderów, beneficjów, awansów min wojskowych, karmicznych i nie tylko za nasze i cudze m.in. zło, tyranię, sadyzm, despotyzm, socjopatię, dewiacje, opętania, wampiryzm, morderstwa, za nasze i cudze uczestnictwo, tworzenie i wspieranie m.in. zła, horrorów, dreszczowców, kryminałów, koszmarów, romansów grozy, twórczości gotyckiej, thrillerów, sadyzmu, socjopatii, tyranii, dewiacji, zboczeń, psychopatii, opowieści z piekła rodem i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
11. Naszego a przez nas cudzego m.in. oklaskiwania, dawania wyrazów uznania, aplauzu, wiwatowania, bicia braw, wychwalania i szanowania, kochania, wspierania, nagradzania wszelkiego rodzaju, płci m.in. promotorów zła, tyranów, kryminalistów, sadystów, despotów, tyranów, dewiantów, wytwórcom i uczestnikom naszych i cudzych m.in. horrorów, dreszczowców, kryminałów, koszmarów, romansów grozy, twórczości gotyckiej, thrillerów, sadyzmu, socjopatii, tyranii, dewiacji, zboczeń, psychopatii, opętań, wampiryzmu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
12. Naszego a przez nas cudzego m.in. dorabiania się, posiadania łupów, bogactwa, złota, pozycji społecznej, splendoru, uznania, posłuchu, szacunku i nie tylko z racji m.in. wspierania i wytwarzania oraz biernego i aktywnego uczestniczenia w naszych i cudzych m.in. horrorach, kryminałach, masakrach, pogromach, wypadkach, koszmarach, thrillerach, sadyzmie, socjopatii, tyranii, dewiacjach i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
13. Naszego a przez nas cudzego m.in. bycia autorytetem, wzorem, mistrzem, fachowcem, zawodowcem, profesjonalistą, ekspertem, specem i odpowiednio amatorem, uczniem, widzem, ofiarą naszych i cudzych m.in. opętań, wampiryzmu, horrorów, dreszczowców, kryminałów, koszmarów, romansów grozy, twórczości gotyckiej, thrillerów, sadyzmu, socjopatii, tyranii, dewiacji, zboczeń, psychopatii i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
14. Naszego a przez nas cudzego m.in. szkolenia, wyuczania, ćwiczenia, inspirowania, zachęcania, zmuszania, podpowiadania, dawania wytycznych, wiedzy, umiejętności na temat jak działać w zakresie m.in. biernego i aktywnego uczestniczenia i doświadczania naszych i cudzych m.in. horrorów, dreszczowców, kryminałów, koszmarów, przejawów zła, romansów grozy, twórczości gotyckiej, thrillerów, sadyzmu, socjopatii, tyranii, dewiacji, zboczeń, wampiryzmu, opętań, psychopatii, opowieści z piekła rodem i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
15. Naszego a przez nas cudzego czytania, oglądania rozmaitych między innymi filmów, książek m.in. horrorów, dreszczowców, kryminałów, koszmarów, przejawów zła, romansów grozy, twórczości gotyckiej, thrillerów, sadyzmu, socjopatii, tyranii, dewiacji, zboczeń, wampiryzmu, opętań, psychopatii i nie tylko i przypominania sobie, że się tak czyniło kiedyś bliźnim i było ofiarami takich praktyk i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków


Dodano : 27-11-2019 Przez: s_majda Przeczytano: 1143 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.