Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Totemy: intencje do przemodlenia

Spisała Małgorzata Krata

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 
1.Naszego i cudzego posiadania/nie, tworzenia/nie rozmaitych wszelkiej rangi, poziomu, znaczenia, wielkości, koloru, płci m.in. totemów, godeł, symboli a w tym indiańskich/nie zarówno rodowych, państwowych jak i osobistych m.in. w kształcie i formie posągów/nie, symboli, wizerunków a w tym takich jakie zawierają w sobie liczne przekazy historii, losy i Dusze przodków oraz symbole wierzeń i kultur regionalnych m.in. będące centrum duchowej mocy, opieki, ochrony i będące centrum siły jaką czerpią rozmaici wojownicy i odpowiednio domownicy i domostwa w czasie wypraw wojennych oraz jakie są/nie centrum mocy, siły i opieki z której czerpią ludzie, Dusze, istoty, byty, twory, my sami, nasze rodziny, społeczeństwa, państwa i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
2.Naszego i cudzego posiadania/nie, tworzenia/nie rozmaitych wszelkiej rangi, poziomu, znaczenia, wielkości, koloru, płci m.in. totemów a w tym indiańskich/nie zarówno rodowych jak i osobistych m.in. w kształcie i formie posągów/nie, symboli i nie tylko a w tym takich gdzie górna ich część przedstawia wyobrażenie zwierzęcia/nie m.in. ptaka ze skrzydłami i bez nich, orła, sowy, wilka….. i nie tylko będących aspektem bacznie strzegącym i wypatrującym z góry wszelkich zagrożeń i jakich niższe partie zawierają wyobrażenia rozmaitych innych postaci, głów, ludzi, istot, bytów, tworów, zwierząt, roślin, bóstw, bogiń będących/nie aspektami zaklętych Dusz przodków i nie tylko ich oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
3.Naszego i cudzego wierzenia/nie, promowania/nie jakoby rozmaite wszelkiej rangi, poziomu, znaczenia, wielkości, koloru, płci m.in. totemy, godła, symbole a w tym indiańskie/nie zarówno rodowe, państwowe jak i osobiste są/nie gwarantem, znakiem i symbolem naszej i cudzej łączności duchowej, fizycznej, mentalnej, umysłowej z rozmaitymi m.in. Duszami przodków, duchami, mitycznymi przodkami, protoplastami, zwierzętami i roślinami mocy, opiekuńczymi bóstwami, boginiami, Duszami, istotami w jakich ci mieszkają lub są zaklęci, wcieleni i jacy są/nie dla nas i dla innych gwarantami spokoju, opieki i wszelkiej pomocy i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
4.Naszego i cudzego m.in. za pomocą wszelkiej rangi, poziomu, znaczenia, wielkości, koloru, płci m.in. totemu, godła, symbolu i nie tylko bycia/nie połączonymi mistycznymi/nie, duchowymi/nie m.in więziami a w tym więziami pokrewieństwa, przynależności, solidarności, jedności i nie tylko z naszymi i cudzymi m.in. przodkami, praojcami, pramatkami, prarodzicami, protoplastami, aspektami twórczymi, opiekunami, duchami przodków, m.in. zwierzętami i roślinami mocy, rozmaitymi Duszami, istotami, bytami, tworami, bóstwami, boginiami, boskimi matkami i wszelkimi tymi aspektami stanowiącymi o naszym i cudzym wspólnym pochodzeniu, fratrii, pokrewieństwie, korzeniach rodowodowych, genealogii i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
5.Naszego i cudzego tworzenia/nie, umieszczania/nie, malowania/nie, rzeźbienia/nie wszelkiej rangi, poziomu, znaczenia, wielkości, płci m.in. totemów, godeł, symboli i ich odpowiedników na naszych i cudzych m.in. domach, wigwamach, hełmach, sztandarach wojennych, uzbrojeniu i odzieniach wojennych, broni, narzędziach, grobach, na ciele m.in. jako tatuaże, na skórach zwierząt, drewnianych słupach, a także jako rozmaite malowidła na ziemi, jako kukły i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
6.Naszego i cudzego wierzenia/nie w moc i siłę, w świętość, boskość rozmaitych naszych i cudzych m.in. totemów a w tym totemów sakralnych, godeł, symboli, wizerunków, obrazów, rzeźb, przedmiotów magicznych i nie tylko w ich możliwości i wartości m.in. ochronne, lecznicze, dodające odwagi, wytrwałości, odpędzające złe moce, złe dusze, istoty, chroniące przed niepowodzeniami, klęskami, chorobami, cierpieniami, wrogami, klątwami, urokami i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
7.Naszego i cudzego przyjmowania/nie, brania/nie i dawania/nie rozmaitych m.in. energii, darów, wzorców, uwikłań, kodowań, blokad, zniewoleń, pasożytów, węży, robaków i nie tylko z i poprzez rozmaite m.in. totemy, godła, symbole, gadżety, posągi, wizerunki, malowidła, rzeźby, bębny, dzwonki, instrumenty muzyczne/nie i nie tylko oraz na skutek ich użytkowania, posiadania, modlenia się do nich, promowania ich i nie tylko a także naszego i cudzego wierzenia/nie i promowania/nie z zgubne konsekwencje i złe skutki z ich odstawienia, uwolnienia się od nich, od praktyk z nimi związanych a w tym magicznych, bałwochwalczych i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
8.Naszego posiadania/nie, wybierania/nie sobie i innym m.in. jako towarzyszy życia, przewodników, opiekunów, inspiratorów, obrońców, bóstwa i nie tylko wszelkiej rangi, płci, znaczenia, gatunku m.in. zwierząt mocy a w tym m.in. delfinów, koni, słoni, małp, wilków, kotów, łabędzi, lisów, motyli, niedźwiedzi, orłów, ryb, psów, pum, wielorybów, żab, jeleni, saren, węży, krów, koników morskich, sokołów a także rozmaitych roślin, elementów przyrody ożywionej i nieożywionej, gwiazd, ciał kosmicznych, żywiołów, rozmaitych ludzi, Dusz, istot, bytów, tworów, bóstw, bogiń, boskich matek a także bycia/nie takimi dla innych oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
9.Naszego i cudzego wierzenia/nie, promowania/nie jakoby wszyscy z nas posiadali/nie wszelkiego rodzaju, znaczenia, wielkości, gatunku, płci m.in. zwierzęta totemiczne, zwierzęta mocy jakie dają nam i innych m.in. talenty, urodę, uczą mądrości, kierują naszym i cudzym postępowaniem, ochraniają, inspirują i uczą i wskazują jak i co robić i nie tylko a także tego, że pojawiają się w szczególnych momentach w naszym i cudzym życiu jak również czuwają nad siedmioma kierunkami: wschodnim, zachodnim, północnym, południowym, ku górze, ku dołowi i ku środkowi a indywidualnie pełnią rolę opiekunów kierunku lewego i prawego oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
10.Naszego i cudzego m.in. kontaktowania się/nie, zapraszania/nie, widzenia/nie, rozmawiania/nie, przywoływania/nie m.in. w snach, transach, medytacjach, odmiennych/nie stanach świadomości, pod wpływem narkotyków, alkoholi, hipnoz, kodowań a także na trzeźwo i przytomnie wszelkiego rodzaju, znaczenia, wielkości, gatunku, rasy, płci naszych i cudzych m.in. opiekunów, przewodników, pośredników, stróży, przodków, duchów, zwierząt totemicznych, zwierząt mocy i ich odpowiedników, roślin, bytów, tworów, żywiołów pełniących takie i podobne funkcje a także rozmaitych bóstw, bogiń, boskich matek, Dusz, kosmitów i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

 


Dodano : 03-12-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 1384 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
 • s_majda 16-05-2020 20:59:22

  Naszego a przez nas cudzego m.in. budowania, wymyślania, kombinowania, starania się, aby wybudować, wymyślić rozmaite m.in. totemy i ich odpowiedniki, które to terminy określają zjawiska związane z relacjami człowieka z mitycznym lub karmicznym przodkiem zwierzęcym lub roślinnym, czasem zjawiskiem przyrodniczym i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  Naszego a przez nas cudzego m.in. zabiegania, kombinowania, starania się, aby dostać się i aby nasze lub cudze wizerunki zostały przedstawione i ukazane na wszelkiego rodzaju rangi, znaczenia, hierarchii, poziomu m.in. totemach i ołtarzach m.in. w miejscach kultu i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  Naszego a przez nas cudzego m.in. należenia do klanów posiadających własny totem, nazwę, którego to klanu członkowie połączeni są więzami pokrewieństwa, gdzie totemy oznaczają również m.in. mistyczne więzi między ludźmi a jedynie wtórnie odzwierciedlają stosunki społeczne i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  Naszego a przez nas cudzego m.in. budowania, wymyślania, kombinowania, starania się, aby wybudować, wymyślić rozmaite m.in. totemy, traktowane jako godło rodziny lub klanu rodzinnego u wielu ludów pierwotnych i nie tylko, gdzie totemem są być zwierzę, roślina lub jakiś martwy przedmiot, które uznawane jest za protoplastę i opiekuna tej rodziny i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  Naszego a przez nas cudzego m.in. przekonania, doświadczania, powodowania, że inni są i odpowiednio my sami jesteśmy tak nisko na słupie totemowym, lub na ołtarzach, że nikt naprawdę nas a odpowiednio innych nie obserwuje i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  Naszego a przez nas cudzego m.in. budowania, wymyślania, kombinowania, starania się, aby wybudować, wymyślić rozmaite m.in. totemy, traktowane jako wizerunki własne lub cudze, lub jako wizerunki mitycznego przodka, którym mogą być klasy przedmiotów materialnych, głównie zwierzęta, kosmici, goauldzi, matki boskie, bóstwa, boginie, ale i zjawiska atmosferyczne, ciała niebieskie, miejsca geograficzne, czasami przodkowie – istoty całkowicie mityczne i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  Naszego a przez nas cudzego m.in. zabiegania, kombinowania, starania się, aby dostać się i aby nasze lub cudze wizerunki zostały przedstawione i ukazane na wyższych i odpowiednio na najwyższych wszelkiego rodzaju rangi, znaczenia, hierarchii, poziomu m.in. totemach i ołtarzach m.in. w miejscach kultu i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  Naszego a przez nas cudzego m.in. budowania, wymyślania, kombinowania, starania się, aby wybudować, wymyślić rozmaite m.in. totemy, ołtarze w tym celu, aby nasze lub cudze wizerunki zostały przedstawione i ukazane we wszelkiego rodzaju rangi, znaczenia, hierarchii, poziomu m.in. miejscach kultu płciach, pozach, strojach i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  Naszego a przez nas cudzego m.in. zabiegania, kombinowania, starania się, aby nie dostać się i aby nasze lub cudze wizerunki nie zostały przedstawione i ukazane na niższych i odpowiednio na najniższych miejscach lub na przeciętnych miejscach, na osłoniętych miejscach wszelkiego rodzaju rangi, znaczenia, hierarchii, poziomu m.in. totemów i ołtarzy m.in. w miejscach kultu i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  Naszego a przez nas cudzego m.in. pięcia się w górę stopniowo i odpowiednio pięcia się radykalnie na wszelkiego rodzaju rangi, znaczenia, hierarchii, poziomu m.in. totemach i ołtarzach m.in. w miejscach kultu i przesłaniania przy tym innych, inne postacie, istoty i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  Naszego a przez nas cudzego m.in. opadania w dół stopniowo i odpowiednio opadania radykalnie na wszelkiego rodzaju rangi, znaczenia, hierarchii, poziomu m.in. totemach i ołtarzach m.in. w miejscach kultu i bycia tam przesłanianymi przez innych, przez inne Dusze, istoty, goauldów i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  Naszego a przez nas cudzego m.in. budowania, wymyślania, kombinowania, starania się, aby wybudować, wymyślić rozmaite m.in. totemy, ołtarze takie np. jak:

  -totemy indywidualne

  -totemy płci

  -totemy połówkowe

  -totemy sekcji i podsekcji

  -totemy lokalne/terytorialne

  -totemy narodzin i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków Link

  Naszego a przez nas cudzego m.in. zabiegania, kombinowania, starania się, aby dostać się i aby nasze lub cudze wizerunki zostały przedstawione i ukazane na wszelkiego rodzaju rangi, znaczenia, hierarchii, poziomu m.in. totemach i ołtarzach m.in. w miejscach kultu na wyższych miejscach niż inni, na podobieństwo kur siedzących na grzędzie, m.in. z prawem dziobania tych, których wizerunki znajdują się niżej od nas lub są umiejscowione po bokach lub też całkiem z tyłu i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  Naszego a przez nas cudzego m.in. budowania, wymyślania, kombinowania, starania się, aby wybudować, wymyślić rozmaite m.in. totemy i ich odpowiedniki, na których znajdują się nasze lub cudze podobizny, umieszczone w doborowym towarzystwie m.in. kóz, owiec, ptaków i odpowiednio, pośród pośledniejszych postaci i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków