Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Króliki w energetyce, bielactwo INP
Czym są intencje, do czego służą, jak z nimi postępować?
Informacje w artykule

Link- 800 intencji

o naszego we wszelkich płciach, posiadania, rozprzestrzeniania, kodowania, przejawiania, przyciągania i odnawiania wszelkich myślokształtów Białych, czarnych i innych królików i nie tylko ich w naszej energetyce, z wszelkich przyczyn a w tym między innymi po to by pokazać naszą czystość seksualną, wstrzemięźliwość, skutkiem czego utrzymują się w całej naszej energetyce, w ciele i naszej skórze m.in. plamy bielacze, bielactwo, czy jakiekolwiek choroby przenoszone także drogą płciową, i doświadczanie tego skutków,

o oraz naszego we wszelkich płciach, posiadania, rozprzestrzeniania, kodowania, przejawiania, przyciągania i odnawiania wszelkich myślokształtów Białych, czarnych i innych królików i nie tylko ich w naszej energetyce, z wszelkich przyczyn a w tym między innymi skutkiem naszego bycia we wszelkich płciach zakonnikami, pustelnikami, kapłanami, ascetami i naszego życia w celibacie, i doświadczanie tego skutków, a także skutkiem naszej rozwiązłości seksualnej, uprawiania wszelkich zboczeń seksualnych, bycia prostytutkami we wszelkich płciach , przeprowadzania aborcji, braku odpowiedzialności seksualnej,

o naszego we wszelkich płciach, posiadania, rozprzestrzeniania, kodowania, przejawiania, przyciągania i odnawiania wszelkich myślokształtów Białych, czarnych i innych królików i nie tylko ich w naszej energetyce, z wszelkich przyczyn między innymi po to by pokazywały nam one, że mamy mieć i mamy tak duży popęd seksualny jak te zwierzęta króliki, aby być rozpoznawalnymi w naszej wielkiej niespełnionej potrzebie seksualnej i tym samym jej posiadania, co sprzyja też powstawaniu i posiadaniu wszelkich zboczeń seksualnych jak: homoseksualizm biseksualizm, pedofilia, nekrofilia, zoofilia i inne, i doświadczanie tego skutków,

o oraz naszego we wszelkich płciach, szerzenia, inicjowania, kodowania komukolwiek, czemukolwiek z wszelkich przyczyn między innymi wszelkich myślokształtów Białych, czarnych i innych królików i nie tylko ich z jakichkolwiek powodów, a w tym by pokazać naszą walkę z rozpustą, rozwiązłością seksualną jaką posiadamy i przejawiamy oraz ją promować, aby niewolić jakiekolwiek istoty, także by białe króliki przypominały komukolwiek i nam że mamy mieć i już posiadamy tak duży popęd seksualny jak te zwierzęta,

o oraz naszego we wszelkich płciach, bycia skazanymi między innymi na wybór tylko pomiędzy ascezą a rozpusta seksualną i tworzenia w ten sposób karmy, ze względu na wkodowane w całej naszej energetyce myślokształty jakichkolwiek królików, znamion symboli seksu-rozpusty i nie tylko,

o naszego we wszelkich płciach, posiadania, rozprzestrzeniania, kodowania, przejawiania, przyciągania i odnawiania wszelkich myślokształtów Białych, czarnych i innych królików i nie tylko ich w naszej energetyce, z wszelkich przyczyn między innymi nacechowanych satanizmem i wiedźmiństwem, skutkiem między innymi naszego bycia we wszelkich płciach satanistami, magami, wiedźmami, alchemikami, zielarzami

o oraz naszego we wszelkich płciach, szerzenia, inicjowania, kodowania komukolwiek, czemukolwiek z wszelkich przyczyn między innymi wszelkich myślokształtów czarnych, białych królików i nie tylko i jakichkolwiek królików innych barw, z jakichkolwiek powodów, a także by niewolić jakiekolwiek istoty na wszelkie sposoby

o Oraz naszej we wszelkich płciach, przejawiania, odnawiania i posiadania braku odpowiedzialności seksualnej, i doświadczanie tego skutków,

o Oraz naszego we wszelkich płciach, bycia ofiarami między innymi przez dokonywania i doświadczania wyboru bycia ascetami, bycia rozpustnikami seksualnymi, dewiantami

o oraz naszego we wszelkich płciach, bycia inicjowanymi, nazywania nas, uważania nas, naszego i cudzego afirmowania nam, naszego bycia przekonanymi, że jesteśmy boscy, że jesteśmy boskimi prostytutkami, heterami, alfonsami i burdelmamami, hujami, pizdami ze jesteśmy bogami, bóstwami seksu, rozwiązłości seksualnej, bóstwami tantry seksualnej, czarnej tantry, bogami, egregorami czarnych praktyk seksualnych, ściągając na nas i trzymając w nas w ten sposób między innymi wzorce i chorobę bielactwa, rozpustę, ascezę i nie tylko

o oraz naszego we wszelkich płciach, trzymania, posiadania, przejawiania, odnawiania, rozprzestrzeniania choroby bielactwa, wzorców choroby bielactwa w nas i innych z jakichkolwiek powodów i doświadczanie tego skutków,

o oraz naszego we wszelkich płciach, posiadania, trzymania, przyciągania, rozprzestrzeniania jakichkolwiek węży astralnych powodujących chorobę bielactwo, odpowiedzialnych między innymi za chorobę bielactwa, wzorce choroby bielactwa w nas i innych

o oraz naszego we wszelkich płciach trzymania, składania, tworzenia, podtrzymywania, odnawiania, szerzenia m.in. wszelkich umów, ślubowań, przyrzeczeń, przysiąg, inicjacji, hipnoz, kodowań między innymi dot. naszego bycia boskimi, bogami seksu, bóstwami jakichkolwiek praktyk seksualnych, także tych czarnych, afirmowania w nas i innych boskości aby być bogami, bóstwami każdego rodzaju i poziomu, ściągając na nas i trzymając w nas w ten sposób między innymi wzorce i chorobę bielactwo,

o oraz naszego we wszelkich płciach trzymania, składania, tworzenia, podtrzymywania, odnawiania, szerzenia wszelkich umów, ślubowań, przyrzeczeń, przysiąg, inicjacji, hipnoz, kodowań dot naszego posiadania, szerzenia, odnawiania jakichkolwiek myślokształtów królików białych, czarnych i nie tylko w całej naszej energetyce, ściągając na nas i trzymając w nas w ten sposób między innymi wzorce i chorobę bielactwo,

o - oraz naszego we wszelkich płciach bycia strażnikami każdego rodzaju i poziomu, świadkami, ochroniarzami, weryfikatorami kontrolerami we wszelkich płciach jakichkolwiek istot, bytów, tworów, ludzi obojga płci, którzy kiedykolwiek złożyli przed moją Duszą, jej poprzednimi osobowościami, a także przed wszystkimi innymi istotami jakiekolwiek umowy, ślubowania, inicjacje, przyrzeczenia, przysięgi przejmowania, posiadania, odnawiania, przyciągania, rozprzestrzeniania między innymi choroby bielactwa, wzorców choroby bielactwa, jakichkolwiek myślokształtów królików białych, czarnych i innych barw, afirmowania boskości, bycia bogami bóstwami seksu, boskimi prostytutkami, heterami wszelkich płci, i boskimi alfonsami, burdelmamami, bóstwami tantry seksualnej, czarnej tantry,

o oraz naszego we wszelkich płciach, posiadania oraz przyciągania do nas we wszelkich płciach jakichkolwiek strażników każdego rodzaju i poziomu, świadków, ochroniarzy, weryfikatorów, kontrolerów obu płci dot. złożonych kiedykolwiek przez nas umów, ślubowań, inicjacji, przyrzeczeń, przysiąg dot. naszego przejmowania, posiadania, odnawiania, przyciągania, rozprzestrzeniania między innymi choroby bielactwa, wzorców choroby bielactwa w nas, jakichkolwiek myślokształtów królików białych, czarnych i innych barw w nas , naszego afirmowania w nas boskości, naszego bycia bogami bóstwami seksu, boskimi prostytutkami, heterami wszelkich płci, i boskimi alfonsami, burdelmamami, bóstwami tantry seksualnej, czarnej tantry,

opracowanie BM
Dodano : 01-06-2013 Przez: s_majda Przeczytano: 855 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.